پرون سپاری آموزش

برون سپاری آموزش

برون سپاری آموزش

کاوشگران رادنام پیشرو در ارائه  خدمات آموزشی، مشاوره و توسعه سازمانی است.

نیاز سازمان ها انجام  پروژه ها و ماموریت های خود با استعدادهای نخبه سازمان  است. کارشناسان ما بر اساس پروژه برون سپاری آموزش مورد نظر با سازمان ها رایزنی و با بهره گیری از استعدادهای کارکنان ، سازمان  را تا رسیدن به اهداف همراهی نموده و کسب موفقیت پروژه را تضمین می نماید.

ما با ارائه خدمات آموزش و توسعه به سازمان شما کمک نموده تا نقاط قوت را ارزیابی و استعدادهای سازمان را توسعه دهیم.

همکاری ما با مدیران سازمانی می تواند به توسعه استعدادها و شیوه های مدیریت عملکرد از طریق بهره گیری از روش های مدیریت استعداد از جمله مدل ارزیابی رقابتی و مدل مربیگری و توسعه انجام پذیرد.

همچنین مشاوران این سازمان آماده ارائه خدمات در قالب برون سپاری آموزش ، ارائه خدمات موثر آموزشی،  ارائه گزارش و تجزیه و تحلیل معیارهای رشد سازمانی می باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

موسسه آموزشی کاوشگران رادنام

تلفن: 02144127264                           همراه: 09015153274

ایمیل:

kavoshgaran.radnam.co@gmail.com

info@kavoshgaranradnam.ir

وبسایت:

www.kavoshgaranradnam.ir